Jak dobrać odpowiednią moc instalacji?

Jesteś potencjalnym prosumentem i podjąłeś decyzję o zakupie instalacji fotowoltaicznej. To świetna decyzja. Przed nami najważniejsze zadanie. Musimy dobrać odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej dopasowanej do Twoich potrzeb. Dlaczego jest to tak ważne. Instalacja PV jest relatywnie dużym wydatkiem i traktujemy ją w kategorii inwestycji długofalowej. Jeśli będzie przewymiarowana, to nie wykorzystamy całej wyprodukowanej energii, koszt inwestycji będzie większy niż powinien a stopa zwrotu (ROI) dłuższa. Wszystko to spowoduje, że opłacalność naszej instalacji się zmniejszy. Dlatego tak ważne jest abyśmy odpowiednio dobrali moc mikroinstalacji PV. Aby to zrobić potrzebny jest nam Twój rachunek za prąd, z którego otrzymamy Twoje roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Oprócz tego musimy uwzględnić to, że być może w przyszłości chciałbyś zainstalować dodatkowe energochłonne urządzenia typu klimatyzacja, ładowarka EV, dodatkowe oświetlenie i inne, które wpłyną na pobór prądu. Jeśli zsumujemy aktualne zużycie oraz prognozę na przyszłość jesteśmy w stanie oszacować Twoje zapotrzebowanie na prąd czyli ilość kWh. Dla uproszczenia i pokazania metody wyliczenia możemy przyjąć, że w ciągu roku zużyjesz 5000 kWh. Oznacza to, że twoja instalacji musi wyprodukować w roku 5000 kWh aby pokryła Twoje całkowite zapotrzebowanie i była odpowiednio zwymiarowana. Należy jednak pamiętać, że to co wyprodukujesz zużywasz od razu tylko w 30 % a to co oddajesz do sieci możesz odebrać w ciągu roku w 80 %. Ponieważ przepada ci 20 % musisz to uwzględnić i o tyle zwiększyć moc swojej instalacji aby pokryła ona Twoje pełne zapotrzebowanie. Jeżeli zatem zużywasz 5000 kWh, to twoja instalacja powinna mieć moc ok 6 kWp. Jeżeli jest dobrze zaprojektowana to wyprodukuje ci ona ok 6000 kWh i pokryje Twoje pełne zapotrzebowanie uwzględniając straty (20 %) wynikające z umowy prosumenckiej z Twoim operatorem systemu dystrybucji (OSD).

Add Comment

?>