Bilansowanie 100% – rewolucja czy nowy trend na rynku paneli fotowoltaicznych?

Popularność, jaką w ostatnich latach cieszy się fotowoltaika, przyczyniła się do rozbudowy oferty największych graczy na rynku. Dotychczas właściciele przydomowych elektrowni słonecznych mogli odbierać nadwyżki wyprodukowanej energii w 70% lub 80%, w zależności od mocy instalacji. Wygląda jednak na to, że teraz będą mogli pobrać i wykorzystać 100% wyprodukowanego ze słońca prądu. Co warto wiedzieć o bilansowaniu 100%?

Czym jest bilansowanie 1:1 i jak działa?

Energia ze słońca, którą produkuje system fotowoltaiczny, przeznaczana jest najpierw na bieżące zużycie przydomowej elektrowni słonecznej, zasilając sprzęty domowe. Nadwyżka, która nie zostanie wykorzystana, odsyłana jest do sieci. Ustawa o odnawialnych źródłach energii definiuje możliwość skorzystania przez prosumentów z systemu opustów, czyli pomniejszenia rachunków za energię pobieraną z sieci. System opustów polega na tym, że wyprodukowane przez prosumenta i niewykorzystane nadwyżki mogą obniżyć opłaty obejmujące części zmienne w zakresie energii i dystrybucji. Rozliczenie odbywa się w stosunku 1:0,7 w przypadku mikroinstalacji o mocy 10-50 kW lub 1:0,8 w przypadku mikroinstalacji o mocy do 10 kW.

Magazynowanie w sieci nadwyżki energii – bilansowanie 1:1 od grupy ESOLEO

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, grupa ESOLEO jako pierwsza zaproponowała prosumentom nową, rewolucyjną ofertę na rynku fotowoltaiki – rozliczenie w systemie opustów 1:1. Każdy klient, który zainstaluje fotowoltaikę i podpisze umowę na sprzedaż prądu, będzie mógł odzyskać całość nadwyżki wyprodukowanej przez siebie energii, która trafi do sieci. Dzięki temu prosument może skorzystać z nieograniczonego magazynu sieci energetycznej i znacząco obniżyć koszty budowy instalacji. Bezpłatne magazynowanie nadwyżek energii to jednak nie wszystko – liczy się też czas magazynowania. Nadwyżki energii traktowane są niemal bezterminowo, bo aż w ramach 12 miesięcy, co oznacza, że prosument może z nich korzystać przez kolejny rok.

Czy energia z nadwyżek pochodzi z OZE?

ESOLEO gwarantuje jakość energii, z której korzystają prosumenci. Energia, którą klient pobiera w ramach bilansowania 100%, pochodzi całkowicie z odnawialnych źródeł energii – głównie z farm fotowoltaicznych, ale też elektrowni wiatrowych i wodnych.

Do kogo kierowane jest bilansowanie 100%?

Z rewolucyjnej oferty mogą skorzystać zarówno nowi klienci, jak i dotychczasowi, korzystający z mikroinstalacji o mocy do 10 kW. Aby skorzystać z bilansowania 100%, należy zawrzeć kompleksową umowę na instalację systemu fotowoltaicznego oraz sprzedaż i dystrybucję energii. Proces zawarcia umowy jest szybki i prosty. Podobnie działanie bilansowania 1:1 – gdy Twoja przydomowa instalacja produkuje więcej energii, niż jesteś w stanie w danym momencie zużyć, nadwyżka zostaje przeniesiona do sieci energetycznej. Gdy produkcja energii jest mniejsza niż Twoje potrzeby (na przykład zimą), całość nadwyżki bezpłatnie do Ciebie wraca.

Korzyści z bilansowania 100%

Największą zaletą bilansowania 100% jest oczywiście możliwość maksymalnego wykorzystania przez prosumenta nadwyżki produkcji energii. Sprawia to, że instalacja przydomowej elektrowni słonecznej staje się jeszcze bardziej opłacalna, ponieważ utrata wyprodukowanego prądu zostaje zredukowana do zera. Dzięki bilansowaniu 100% dotychczasowi klienci mogą obniżyć swoje rachunki, nowi natomiast dodatkowo obniżają koszt budowy instalacji fotowoltaicznej – zakup przewymiarowanej w stosunku do potrzeb instalacji nie jest już konieczny, a panele montowane są na mniejszej niż wcześniej powierzchni dachu. Skraca się czas zwrotu inwestycji w instalację, a zwiększona konsumpcja wytworzonego samodzielnie prądu pozwala na dodatkowe oszczędności.

Bilansowanie 100% w grupie ESOLEO

Łączona oferta ESOLEO i Plus przenosi inwestycję w instalację fotowoltaiczną na zupełnie nowy poziom. Prosument nie traci już nadwyżek wyprodukowanej przez siebie energii, może za darmo ją magazynować i odebrać wtedy, kiedy tego potrzebuje. Aby skorzystać z oferty dla nowych klientów, umów się na darmową konsultację z doradcą Piaf Energy, a następnie na bezpłatny audyt, pobranie pomiarów i ocenę konstrukcyjną. Ekspert Piaf Energy doradzi Ci najlepsze rozwiązanie i stworzy wycenę montażu instalacji fotowoltaicznej. Cały proces jest szybki i prosty – po otrzymaniu wyceny wystarczy podpisać umowę. Wszystkie formalności, również te związane z wnioskiem o kredyt na fotowoltaikę, można obecnie załatwić bez wychodzenia z domu. Sam montaż instalacji fotowoltaicznej trwa nie więcej niż trzy dni.

?>